تحریم دامنه های بین المللی توسط ریسلو

با سلاماحتراما طی اعلام رسمی شرکت ریسلو جهت تحریم ,  تمام دامنه هایی که با آدرس ایران ثبت شده اند تا 2 ماه دیگر قابل تمدید نیستند .صبا هاست با رجیسترار آلمانی به نام جوکر در این خصوص نمایندگی ... بیشتر »

12th Aug 2017